Therapieverloop en tarief

De therapie is kortdurend. Dit houdt in dat het gehele traject maximaal 15 kindsessies omvat.

  • Het traject start met een (kosteloos) intakegesprek met de ouders/verzorgers.
  • De kindersessies vinden plaats in de praktijkruimte aan de P. Dantumastrjitte. In het intakegesprek wordt meer informatie gegeven over de sessies.
  • Vervolgens zijn er tussen de sessies door evaluerende gesprekken met de ouders, meestal is dit na 5 sessies. Hierin wordt de stand van zaken en ervaringen van beide kanten uitgewisseld.
  • Dit loopt door totdat het kind, de ouders en/of de therapeut besluiten dat behandeling niet meer nodig is.

Tarief & AGB codes

Het intakegesprek voorafgaand aan de sessies is kosteloos. De cliëntsessies daarna kosten € 80,- per sessie. Bent u aanvullend verzekerd dan heeft u recht op een vergoeding via uw zorgverzekeraar.

Vergoeding
Integratieve kindertherapie wordt deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Ouders dienen zelf te informeren wat de polisvoorwaarden zijn voor integratieve kindertherapie.

Neem voor vragen over de tarieven of andere mogelijkheden contact op.

Leven Groeien Bloeien is aangesloten bij de VIT, de Vereniging van Integraal Therapeuten.

Overige gegevens
AGB-code therapeut: 90103786
AGB-code praktijk: 90063130

Niet tevreden
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag zelf. Dan hoop ik dit in een gesprek samen te kunnen oplossen.

Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor, tot uiterlijk een maand na afronding van het traject, contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).

Neem gerust contact met ‘Leven Groeien Bloeien’ op om meer informatie op te vragen, uw kind zal u dankbaar zijn!